Депозитарна установа ТОВ «ФК «КУБ» здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії НКЦПФР.

ТОВ «ФК «КУБ» успішно співпрацює з усіма діючими депозитаріями України, а саме: ПАТ «Національний депозитарій України» для обліку корпоративних цінних паперів та Депозитарієм Національного банку України для обліку державних та муніципальних цінних паперів.

ТОВ «ФК «КУБ» є членом профільних саморегулівних організацій ПАРД та АУФТ.

Клієнтами депозитарної установи можуть бути юридичні особи (резиденти та нерезиденти) та фізичні особи (резиденти та нерезиденти). Після укладення між клієнтом та депозитарною установою ТОВ «ФК «КУБ» договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та відкриття на ім’я клієнта рахунку в цінних паперах, такий клієнт набуває в депозитарній установі статусу депонента.

 

ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

  • відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах;
  • облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента;
  • обслуговування обігу цінних паперів (ОВДП, муніципальні, корпоративні), а саме: зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування;
  • інформаційне обслуговування (надання виписок з рахунків у цінних паперах, інформації про емітентів, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів депонентів);
  • отримання доходів (дивідендів, купонів) по цінних паперах з подальшим їх перерахуванням на грошові рахунки депонентів;
  • надання інших послуг, віднесених чинним законодавством України до депозитарної діяльності депозитарної установи.

 

 

 


Будь-які питання, що можуть у Вас виникнути, Ви можете обговорити з нами за телефонами:

+380 (44) 277-77-72

hranitel@kub-capital.com